Khamis, 18 Oktober 2012

SOALAN KARANGAN NO 1 PERCUBAAN MEGERI-NEGERI 2012

KEDAH
Jelaskan cara-cara anda menghargai kasih sayang guru.

PERLIS
Sebagai remaja,jelaskan cara-cara yang anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

PERAK
Bincangkan usaha-usaha  yang wajar  anda lakukan  untuk memastikan harapan ibu bapa yang ingin anda berjaya tercapai.

SELANGOR
Keluarga, rakan sebaya, masyarakat dan pendidikan agama memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang remaja. Berikan pendapat anda tentang pernyataan ini.

MELAKA
Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik  kepada kedua-dua orang ibu bapa anda.

JOHOR
Jelaskan faedah-faedah yang anda perolehi daripada lawatan sambil belajar.

PAHANG
Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan  komunikasi antara satu sama lain. Jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing  dalam kalangan pelajar.

TERENGGANU
Jelaskan bagaimana program motivasi yang anda sertai menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk berjaya.

KELANTAN
Jelaskan usaha-usaha yang  perlu anda lakukan untuk menangani tekanan
.
SABAH
Apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik  dalam kalangan remaja.

SARAWAK
Jelaskan peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan wawasan 2020.

LABUAN
Sikap sesetengah ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak sering membawa  pelbagai kesan  terhadap tingkah laku  anak-anak pada masa kini. Berikan pendapat anda tentang penyataan tersebut.

YIK
Cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil  oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum, sahsiah diri dan persekitaran fizikal.

SEKOLAH BERASRAMA PENUH
Jelaskan ciri-ciri  pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

PULAU PINANG
Jelaskan faedah-faedah yang anda perolehi dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah.

MRSM
Kemukakan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan